VİZYON
Defender1700 ürünümüzle Türkiye, Avrupa ve diğer pek çok ülkede alanında lider firma olmak ve yenilikçi farklı ürünlerle lider konumunu korumak

MİSYON
Ultrasonik kemirgen, kuş, sürüngen, böcek vb. hayvanları uzaklaştıran Defender 1700 ürünümüzü yüksek teknoloji, kaliteli hammadde ve el emeği ile üretmek, hedeflediğimiz pazarlarda konumlandırmak, Defender 1700’ü sürekli yenileştirmek ve onun yanısıra farklı yenilikçi ürünler geliştirmek ve her konuda müşteri memnuniyetini sağlamak üzere çalışıyoruz.

DEĞERLER
• Yenilikçilik
• Araştırma
• Geliştirme
• Değişim
• Müşteri memnuniyeti

ŞİRKET POLİTİKASI
Yenilikçi ürünler geliştirmek temel şirket politikamızdır. Yenilikçi ürünlerle pazarda lider konumda olmayı hedefleriz. Bu amaçla, Araştırma – Geliştirme’ye önem verir ve bu alanda sürekli yatırım yaparız.

Teknolojiyi yakından izlemenin ötesinde teknolojiyi geliştirme ve yeni teknoloji yaratma konusunda öncü davranırız. Ürünlerimizle teknoloji öncüsü firma olarak hizmet veririz.

Yenilikçi ürünlerimiz ile Türkiye, İran pazarlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri ve diğer pek çok ülkede yer almayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz tüm pazarlarda müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamak bir diğer temel prensibimizdir.

İş güvenliğine tüm detaylarıyla uyarız. İş güvenliği ve işçi sağlığı vazgeçilmezimizdir. Sektördeki iş tecrübemiz bu konudaki kazaların önlenmesi, sağlığın korunması uygulamalarımıza destek verir.
Takımımızın ve firmamızın gelişimi ve eğitimi öncelikli konularımızdandır. Tutkulu, hevesli ve çalışkan ekibimiz müşterilerine hizmet vermekten gurur duyar. Ekibimizin motivasyonunu yüksek tutar, gelişimi ve eğitimini destekleriz.
Sürdürülebilirlik temel bakış açımızdır.
Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için çalışırız. Bu amaçla kalite politikamız;

• Dokümante edilmiş bilgi olarak oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmaktadır,
• Kuruluş içerisinde duyurulması (eğitimler, asılı olarak bulundurmak vb), anlaşılması ve uygulanması,
• Web. Sitemiz üzerinden ilgili tarafların erişimine uygun şekilde açık olması
• Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması,
• Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınması,
• Çevreyi korumak, kuruluşun uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve çevre performansını artırmak için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi,
konularında çalışmalar yapar ve şirket politikalarımızı bunlara göre düzenleriz.

AMAÇLAR
• Türk pazarındaki pazar payımızıartırmak
• Avrupa ve diğer pazarlarda yer almak ve lider firma olmak
• Ürünlerimizi sürekli geliştirmek
• Yenilikçi farklı ürünler geliştirmek
• Her koşulda müşteri memnuniyetini sağlamak